Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3599/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3599/TCHQ-GSQL

V/v: thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Tiên Phong
(125B, nhà A6, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 109/CV– TTP ngày 22/6/2007 của Công ty TNHH Tân Tiên Phong về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng qua cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về hàng hóa chuyển cảng và thủ tục chuyển cảng áp dụng cho cả hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cảng qua cửa khẩu đường bộ. Vận tải đơn để làm thủ tục chuyển cảng cho hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ là vận tải đơn vận chuyển bằng ôtô (Truck Way Bill) hoặc vận tải đơn đường bộ (Way Bill).

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ quy định này để thực hiện và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3599/TCHQ-GSQL ngày 29/06/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng do Tổng Cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49