Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3594/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trong trường hợp thanh toán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Số hiệu: 3594/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3594/TCHQ-KTTT
V/v: thanh toán hàng SXXK bằng
ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan địa phương phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trong trường hợp thanh toán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu sang Campuchia thu ngoại tệ bằng tiền mặt đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 06/2005/TT-BTC ngày 14/1/2005. Do vậy, đối với các trường hợp hoàn thuế hàng nhập khẩu (bao gồm cả nhập khẩu nguyên liệu SXXK, hàng TN-TX, hàng xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại…), nếu doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán qua Ngân hàng cho hàng xuất khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Điểm 10 phần VII công văn số 1578/TCHQL-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết các vướng mắc khi thực hiện Luật Hải quan và Luật thuế XNK thì xử lý như sau:

1- Đối với trường hợp thanh toán hàng hóa với Campuchia thu ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BTC ngày 14/1/2005 của Bộ Tài chính nêu trên.

2- Đối với trường hợp xuất khẩu khác thanh toán bằng USD (đô la Mỹ) tiền mặt doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu (ở Trung ương: do Vụ Quản lý ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước cấp; ở địa phương do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới cấp).

3- Người không cư trú (chủ yếu là tổ chức, cá nhân người nước ngoài) được sử dụng Đồng Việt Nam từ tài Khoản VND mở tại ngân hàng để thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ cho người cư trú và người không cư trú là tổ chức và cá nhân ở trong nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ An Giang
(thay TL CV 659/HQAG-NV ngày 12/6/2006)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3594/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trong trường hợp thanh toán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38