Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3592/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3592/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 824/HQHCM ngày 31/3/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xử lý hoàn thuế cho lô hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (nay là khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (nay là Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (nay là khoản 6 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC), thì: Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết); kết quả kiểm tra nếu xác định Công ty cổ phần Việt Nam Sourcing thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế xuất khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, hàng hóa tái xuất vào khu phi thuế quan thuộc tờ khai xuất khẩu số 300135283400/B11 ngày 19/9/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây thuộc tờ khai nhập khẩu số 100138057940/A11 ngày 18/9/2014 đồng thời không phát hiện Công ty có sai phạm gì khác thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định.

Công ty cổ phần Việt Nam Sourcing có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung có liên quan và có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3592/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178