Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3587/TCT-KK về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3587/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3587/TCT-KK
V/v thanh toán qua ngân hàng  đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1319/CT-KTr2 ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH XNK Thương mại Tổng hợp Hà An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết d.3, Điểm 1.2, Mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, trong đó có hướng dẫn các trường hợp thanh toán được coi là thanh toán qua ngân hàng:

"Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu hoặc phụ lục hợp đồng, nếu có)" .

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH XNK Thương mại Tổng hợp Hà An (Bên bán) xuất khẩu hàng hoá cho Công ty TNHH MANEERAT PHEUD-PHON (Bên mua) nhưng Công ty TNHH MANEERAT PHEUD-PHON uỷ quyền cho bên thứ ba là các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán (không nhất thiết phải chứng minh là mối quan hệ Công ty mẹ - Công ty con) nếu đã được quy định tại hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng, nếu có) và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp pháp, hợp lệ thì Công ty TNHH XNK Thương mại Tổng hợp Hà An đảm bảo được điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được xét hoàn thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Cục Thuế thấy trong chứng từ thanh toán về tổ chức, cá nhân nước ngoài thanh toán, hình thức thanh toán... chưa rõ ràng thì đề nghị Cục Thuế có công văn lấy ý kiến, xác minh của ngân hàng nơi phát sinh chứng từ thanh toán (giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu). Trên cơ sở đó, Cục Thuế xem xét hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3587/TCT-KK về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168