Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3584/TCHQ-GSQL 2020 nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ hồ sơ hải quan

Số hiệu: 3584/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3584/TCHQ-GSQL
V/v nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 về việc tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của Bộ Công Thương cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp Quyết định miễn trừ được sử dụng cho một lần nhập khẩu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai ghi nhận: “Doanh nghiệp đã nhập khu hết s lượng ghi trên Quyết định thuộc tờ khai số...” trên Quyết định bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận, lưu bản sao trong bộ hồ sơ hải quan và trả bản chính cho người khai hải quan;

Trường hợp sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lần đầu căn cứ Quyết định miễn trừ bản chính do người khai hải quan xuất trình để thực hiện thủ tục theo dõi trừ lùi theo quy định tại Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, đồng thời ghi nhận: “Doanh nghiệp đã được cấp phiếu theo dõi trừ lùi số ... cho hàng hóa nhập khu” trên Quyết định miễn trừ bản chính và ký tên, đóng dấu công chức trên nội dung ghi nhận, lưu bản sao trong bộ hồ sơ hải quan và trả bản chính cho người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Phòn
g vệ Thương mại - BCT;
- Cục: Thu
ế XNK, QLRR, KTSTQ (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3584/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2020 về nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


704

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!