Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế trên hệ thống KTT559 của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và thực phẩm

Số hiệu: 3581/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3581/TCHQ-KTTT
V/v: xóa nợ thuế trên HT KTT559 

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Công ty CP vật tư công nghiệp và thực phẩm
(10 Lê Quý Đôn – Hà nội)
-Cục hải quan Tp.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 72/VTCN-CV ngày 12 tháng 05 năm 2006 về việc xóa nợ thuế trên hệ thống KTT559 của Công ty cổ phần vật tư công nghiệp và thực phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống KTT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 08/8/2006 thì Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư công nghiệp và thực phẩm hiện đang còn nợ thuế quá hạn của nhiều tờ khai tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV (ICD2) và tờ khai 19143/NKD ngày 28/7/2006 tại Chi cục Hải quan khu vực I Cát Lái (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

Qua trình bày của Công ty thì Công ty cổ phần vật tư công nghiệp và thực phẩm (MST: 0100103739) và chi nhánh công ty ở TP HCM (MST: 0100103739004) đã nộp hết thuế cho các tờ khai tại TP. Hồ Chí Minh nhưng tra cứu trên hệ thống KTT559 vẫn xuất hiện rất nhiều các tờ khai nợ quá hạn. Tình trạng này diễn ra từ đầu năm đến nay, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát số nợ của công ty và Chi nhánh. Nếu đúng Công ty cổ phần vật tư công nghiệp và thực phẩm và Chi nhánh tại TP HCM đã nộp thuế thì xóa nợ thuế trên hệ thống KTT559. Đồng thời, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc thực hiện hệ thống KTT559 theo đúng Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 780/TCHQ/QĐ/CNTT ngày 29/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác về truyền, nhận số liệu thuế để tránh tình trạng khiếu kiện của nhiều doanh nghiệp liên quan tới số liệu trên hệ thống KTT559 và QLRR phát sinh tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh như hiện nay.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP vật tư công nghiệp và thực phẩm và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3581/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế trên hệ thống KTT559 của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và thực phẩm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58