Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3574/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3574/TCHQ-KTTT
V/v: Gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Công ty TNHH Estelle Việt Nam
 (Thôn Ngô Yến – Xã An Hồng - Huyện An Dương - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 498/2005/EV ngày 16/08/2005 của Công ty TNHH Estelle Việt Nam về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế cho mặt hàng Ngọc Trai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3511/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2005 hướng dẫn Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời hạn nộp thuế theo đó hướng dẫn Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng hướng xử lý gia hạn thời hạn nộp thuế cho mặt hàng Ngọc Trai của Công ty TNHH Estelle Việt Nam. Do vậy, đề nghị Quý Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty TNHH Estelle Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3574/TCHQ-KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế cho mặt hàng Ngọc Trai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!