Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3562/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3562/TCHQ-KTTT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty cổ phần hóa chất
(Số 135 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 334KDXNK ngày 9/8/2005 của Công ty Cổ phần Hóa chất về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng hóa chất công nghiệp Bari sunfat BaSO4 nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục số 1 Danh mục các loại hóa chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính;

Căn cứ điểm 6 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Mặt hàng hóa chất công nghiệp Bari sunfat BaSO4 nhập khẩu, thuộc dòng thứ tự 194 - Phụ lục số 1 nêu trên có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Hóa chất biết, Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, hàng hóa thực nhập khẩu của Công ty cổ phần hóa chất để xác định, tính thuế GTGT theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (
4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3562/TCHQ-KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng hóa chất công nghiệp Bari sunfat BaSO4 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!