Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3557/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3557/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn trả tiền thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TM và sản xuất vật tư thiết bị GTVT
(199 Minh Khai – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170/XNK ngày 28/3/2005 của Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT và công văn số 597/HQLS-NV ngày 5/7/2005 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn trả tiền thuế theo Quyết định số 177/QĐ-HQLS-HT ngày 11/3/2005 của Cục Hải quan Lạn Sơn đối với lô hàng 3.500 bộ ly hợp xe hai bánh gắn máy đồng bộ 100cm3 nhập khẩu không phù hợp về chất lượng quy cách phẩm cấp so với hợp đồng đã ký, đã tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước:

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn tại công văn 597/HQLS-NV nêu trên, trường hợp hoàn thuế của Công ty theo Quyết định số 177/QĐ-HQLS-HT ngày 11/3/2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn, do Công ty không có nợ thuế, nợ phạt và các khoản phải nộp ngân sách tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng như tại các Cục Hải quan địa phương khác, nên không thực hiện việc hoàn trả tiền thuế bằng phương pháp khấu trừ tại chỗ hoặc khấu trừ vào tiền thuế còn nợ. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Lạng Sơn để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình hoàn trả thuế từ ngân sách theo đúng quy định tại điểm 1, điểm 2, mục II Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3557/TCHQ-KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn trả tiền thuế đối với lô hàng 3.500 bộ ly hợp xe hai bánh gắn máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!