Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu tại chỗ thiết bị, phương tiện

Số hiệu: 3547/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3547/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu tại chỗ
thiết bị,phương tiện
 

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi:    Vụ kế hoạch đầu tư - Bộ thương mại

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2125/TCKT ngày 04/07/2006 của Ban Quản lý các Dự án 18 đề nghị hướng dẫn thủ tục xử lý đối với số thiết bị, phương tiện nhập khẩu đã được Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu tại chỗ tại công văn số 2502/TM-KHĐT ngày 25/04/2006. Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án 18 đúng quy định, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Vụ một số nội dung sau:

1- Đối với lô hàng phương tiện: Bộ Thương mại cho phép Ban Quản lý dự án được nhập khẩu lô hàng gồm 07 xe ôtô theo loại hình kinh doanh TD theo giấy phép số 33 ngày 27/06/1995.

- Đối với lô hàng thiết bị: Bộ Thương mại cho phép Ban Quản lý dự án tạm nhập – tái xuất theo giấy phép số 3622/TM-ĐT ngày 20/08/1997.

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan thì các trường hợp trên không thuộc đối tượng được nhập khẩu tại chỗ, mặt khác tại Điểm 1, công văn số 2502/TM-KHĐT nêu trên, có nội dung: "… Bộ Thương mại đồng ý Ban quản lý dự án 18 không phải tái xuất và được làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ số thiết bị, phương tiện giao thông…". Tuy nhiên, theo giấy phép nhập khẩu ban đầu của Bộ Thương mại (giấy phép số 33 ngày 27/06/1995), thì số phương tiện nhập khẩu nêu trên được nhập khẩu theo loại hình kinh doanh TD (không phải tạm nhập). Do vậy, để có cơ sở chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Vụ làm rõ các nội dung trên.

2. Đối với lô phương tiện nhập khẩu theo giấy phép số 33 ngày 27/06/1995 để phục vụ dự án khôi phục 38 cầu quốc lộ 1A, đề nghị Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết rõ thời Điểm hoàn thành dự án, để cơ quan Hải quan có cơ sở xác định chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Vụ Kế hoạch Đầu tư – Bộ Thương mại./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu tại chỗ thiết bị, phương tiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182