Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3544/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Hàn Quốc cấp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3544/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Extrans Việt Nam.
(Đ/c: Phòng 1101, tầng 11, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Hà Nội)

Liên quan đến vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số EXT/0901 ngày 09/10/2018 của Công ty TNHH Extrans Việt Nam đối với C/O do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp C/O:

Về nguyên tắc, trong trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp trước hoặc vào thời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ “Issued Retroactively”.

Về cách tính ngày làm việc sẽ phụ thuộc quốc gia nơi cấp C/O. Đối với trường hợp đơn vị đề cập về cách tính ngày lễ, tết của Hàn Quốc, cơ quan Hải quan Việt Nam cần trao đi với cơ quan cấp của Hàn Quốc và sẽ thông báo khi có văn bản trả lời của cơ quan cấp C/O có liên quan.

2. Quy định về việc cấp C/O đối với mẫu AK và mẫu KV:

Đối với mẫu AK: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương.

Đối với mẫu VK: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục HQ TP Hà Nội;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3544/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O do Hàn Quốc cấp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66