Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3540/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3540/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3540/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô CN6-1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số TSV/01/18CV ngày 2/10/2018 của Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam về việc trình bày vướng mắc về mua bán 3 bên giao hàng cho DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2, khoản 1 Điều 4 và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan:

Theo trình bày của Công ty tại công văn số TSV/01/18CV ngày 2/10/2018 thì Công ty là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, việc nhập khẩu hàng hóa phải đáp ứng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty không có hồ sơ vụ việc cụ thể như yêu cầu tại công văn số 3029/GSQL-GQ2 ngày 27/9/2018 nên Cục Giám sát quản lý về hải quan chưa có cơ sở trả lời cụ thể Công ty.

Vì vậy, đối với trường hợp phản ánh tại Công văn số TSV/01/18CV ngày 2/10/2018 nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất trình chứng từ có liên quan để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Công ty, cơ quan Hải quan xử lý báo cáo vướng mắc kèm đề xuất về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3540/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211