Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Số hiệu: 354/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/TCHQ-GSQL
V/v  quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 354/TCHQ-GSQL NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 208/VPCP-V1 của Văn phòng Chính phủ ngày 13/01/2005 về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Hải quan cửa khẩu tạm dừng làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản thô.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm, trường hợp doanh nghiệp có thắc mắc thì hướng dẫn liên hệ Bộ Tài nguyên & môi trường, Bộ Công nghiệp giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)_

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status