Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 354/BVTV-KD thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 354/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/BVTV-KD
V/v thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 03/01/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch. Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị Kiểm dịch thực vật (KDTV) trực thuộc trong toàn quốc phối hợp với các cơ quan Hải quan thống nhất thực hiện Thông tư này bắt đầu từ ngày 15/2/2012. Sau một thời gian ngắn thực hiện về cơ bản cho thấy việc quản lý và phối hợp giữa Cơ quan Hải quan và Kiểm dịch thực vật thực sự hiệu quả và đáp ứng được nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số vướng mắc trong việc thực hiện quy định của Thông tư này, cụ thể như sau:

Tại mục 4 thuộc Điều 4 của Thông tư này quy định “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (bao gồm cả hàng hóa, hành lý mang theo người khi xuất cảnh, nhập cảnh) thuộc diện phải kiểm dịch: chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch, Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan chỉ thông quan hàng hóa, hành lý khi có giấy chứng nhận kiểm dịch.”

Với quy định như trên và quy định kiểm dịch thực vật Việt Nam thì chủ sở hữu các loại hình hàng hóa trên phải khai báo, kiểm dịch và chỉ được thông quan khi có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Nhưng trong thực tế thì việc miễn kiểm tra hàng hóa (luồng xanh), đặc biệt là hành lý, hàng hóa của cán bộ ngoại giao hay những trường hợp khác được miễn trừ đều không khai báo và làm thủ tục kiểm dịch thực vật theo quy định.

Do vậy, để giải quyết vướng mắc trên, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cơ quan Hải quan tại các sân bay quốc tế phối hợp với Cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm tra hàng hóa, hành lý thuộc diện kiểm dịch thực vật của khách xuất nhập cảnh, kể cả những trường hợp được miễn trừ theo quy định.

Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 354/BVTV-KD thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.014
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122