Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 353/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất xin đầu tư tài sản cố định cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 353/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 01/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/GSQL-GQ2
V/v DNCX xin đầu tư TSCĐ cho DNCX khác

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH UJU VINA.
(Số 55 lô CN12, Khu CN Khai Quang, P.Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 20181120-01 ngày 20/11/2018 của Công ty TNHH UJU VINA về việc DNCX xin đầu tư tài sản c định cho DNCX khác, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình nhập khẩu: Đề nghị công ty căn cứ thực tế mục đích sử dụng của hàng hóa và hướng dẫn cụ thể tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 để thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan: Đề nghị công ty căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của dự án đầu tư tại khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Thọ; căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và thực tế hoạt động của Công ty và Dự án để thực hiện.

3. Về chính sách thuế: Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH UJU VINA (là DNCX) nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài, sau đó, hàng hóa được chuyển sang DNCX khác (đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) dưới hình thức góp vốn bằng máy móc thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khu, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan dự kiến thực hiện thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 353/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất xin đầu tư tài sản cố định cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55