Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3529/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3529/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/GSQL-GQ1
V/v hủy tờ khai

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3230/HQHN-GSQL ngày 17/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội liên quan đến việc hủy tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hủy tờ khai trùng thông tin

Liên quan đến việc hủy tờ khai do trùng thông tin, Tổng cục Hải quan đã có công văn s 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện. Theo đó, “đối với hàng hóa nhập khẩu, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 18 Thông tư 38 sửa đổi thì một vận đơn phải được khai báo trên một tờ khai nhập khẩu; trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan thì người khai hải quan phải thực hiện việc tách vận đơn theo hướng dẫn tại mẫu s01 Phụ lục II của Thông tư. Trường hợp người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai), quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan rà soát các tờ khai, nếu xác định tờ khai nhập khẩu trùng thông tin với tờ khai hải quan khác của chính doanh nghiệp thì thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện hủy tờ khai trên Hệ thống.”

Đề nghị đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 6120/TCHQ- GSQL dẫn trên để thực hiện.

2. Đảm bảo không cưỡng chế do nợ quá hạn 90 ngày đối với các lô hàng chưa được thông quan giải phóng hàng

Tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/H13 ngày 06/04/2016 quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định của Luật hải quan.”

Tại khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tiền thuế nợ như sau: “Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.

Tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QG11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau: “Người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Như vậy, trường hợp tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chưa được thông quan thì tiền thuế thuộc tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu chưa phải là tiền thuế nợ, do đó chưa thuộc danh sách nợ quá hạn, chưa bị cưỡng chế trên hệ thống kế toán thuế tập trung và chưa bị dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng khác.

Liên quan đến vụ việc tương tự, ngày 18/9/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5440/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện, do đó đi với các trường hợp phát sinh tương tự đề nghị đơn vị căn cứ nội dung công văn số 5440/TCHQ-TXNK để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3529/GSQL-GQ1 năm 2018 về hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125