Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3522/TCHQ-TXNK năm 2017 về đối tượng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3522/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3522/TCHQ-TXNK
V/v đối tượng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc xác định đối tượng hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư “Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland” Khánh Hòa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 bao gồm: Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này; Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại phụ lục II Nghị định này.

Theo quy định tại dòng 32 Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 thì các đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ dự án ưu đãi đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 2137686112 cấp ngày 02/11/2016 và thay đổi lần thứ nhất ngày 21/3/2017.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Vinpearlland nhập khẩu hàng hóa cho Dự án đầu tư “Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland” (Dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư) để tạo tài sản cố định không phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Vinpearlland (đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);
- Lưu: VT, TXNK (3)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3522/TCHQ-TXNK năm 2017 về đối tượng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174