Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3518/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy tính để bàn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3518/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3518/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy tính để bàn

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phn thương mại và vận tải Quốc tế Vietrans
(Đ/c: tầng 6, 165 Thái Hà, tòa nhà Sông Hng Building)

Trả lời công văn số 166/VTR ngày 23/10/2018 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Quốc tế Vietrans về việc nhập khẩu Bộ máy tính Dell T7810.M, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của Bộ Thông tin và Truyền thông (theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018):

Theo quy định của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT dẫn trên thì sản phẩm, hàng hóa “Máy tính cá nhân để bàn” thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hp quy, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu đơn lẻ hoặc hàng hóa đồng bộ, chuyên dụng. Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ cụ thể, thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu quy định hiện hành để xác định và áp dụng chính sách quản lý hàng hóa theo quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý chuyên ngành mặt hàng công nghệ thông tin để được trả lời theo thẩm quyền.

2. Về việc áp dụng chính sách hiệu suất năng lượng tối thiểu:

Ngày 28/7/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5010/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung liên quan việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất. Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu áp dụng chính sách hiệu suất năng lượng tối thiểu theo hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thương mi và vận tải Quốc tế Vietrans được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ
1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3518/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu máy tính để bàn do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74