Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3510/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3510/TCHQ-KTTT
V/v: thanh khoản nguyên liệu NK
để sản xuất hàng xuất khẩu
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai

Trả lời công văn số 255/HQLC-NV ngày 15/8/1005 của Cục Hải quan Lào Cai về vướng mắc trong việc thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty XNK thuốc lá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc trong việc thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu như nội dung Cục Hải quan Lào Cai nêu tại công văn trên, ngày 28/7/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2994 TCHQ/KTTT hướng dẫn thực hiện, vì vậy đề nghị Cục Hải quan Lào Cai căn cứ hướng dẫn tại công văn trên để xem xét xử lý trường hợp của Công ty XNK thuốc lá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2),KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3510/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty XNK thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!