Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3505TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3505 TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 39/VVTTNK ngày 3/8/2005 của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với mặt hàng điều hòa trung tâm. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mai về việc ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu; Thì:

Toàn bộ các mặt hàng thuộc phân nhóm 841581 (mã số từ 8415.81.11 đến 8415.81.94) của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành là hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng, phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục hàng tiêu dùng nhưng có bảo lãnh của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác về số thuế phải nộp thì được ân hạn nộp thuế 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế của cơ quan hải quan.

Đối với lô hàng điều hòa trung tâm do Công ty nhập khẩu đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng nếu không có bảo lãnh của ngân hàng về số thuế phải nộp của lô hàng này thì Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT.

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3505TCHQ/KTTT ngày 31/08/2005 về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với mặt hàng điều hòa trung tâm do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!