Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3503/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3503/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005

Kính Gửi

- Công ty Cổ phần may Hồ Gươm
(201 Trương Định, Hà Nội)
- Cục Hải Quan Tp. Hải PHÒNG

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 374/MHG-XNK ngày 12/08/2005 của Công ty cổ phần may Hồ Gươm về việc đề nghị xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng quá 275 ngày mới xuất khẩu thành phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp bị phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty không thuộc đối tượng được xét xóa nợ theo quy định tại Điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng xuất khẩu của Công ty, nếu trong số 26 lô hàng doanh nghiệp đã xuất khẩu có lô hàng được xuất khẩu trong thời hạn 275 ngày, nhưng do không thanh khoản đúng thời hạn nên cơ quan hải quan địa phương phạt chậm nộp thì áp dụng thời hạn nộp thuế cho lô hàng đó là 275 ngày để xử lý khoản phạt chậm nộp trên cơ sở thời hạn nộp thuế 275 ngày.

3. Trường hợp toàn bộ các lô hàng của Công ty đều được xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày thì yêu cầu Công ty thực hiện nộp phạt chậm theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần may Hồ Gươm, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế
- Lưu VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3503/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2005 về việc đề nghị xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!