Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3502/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3502/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3502/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thuê kho của DNCX

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Hanaro TNS Việt Nam.
(KCN Yên Phong mở rộng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 20180904-001 ngày 05/09/2018 của Công ty Hanaro TNS Việt Nam về việc cho khách hàng là DNCX thuê kho để lưu giữ hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì DNCX được thuê kho tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, đối với trường hợp đối tác của Công ty là các DNCX có nhu cầu thuê kho thuộc các Khu nêu trên để lưu giữ hàng hóa đề nghị Công ty thông báo với đối tác là DNCX có công văn đề nghị được thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ hàng hóa gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được xem xét, giải quyết thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Hanaro TNS Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3502/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74