Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 35/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu JV do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 35/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu JV

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2538/HQBRVT-GSQL ngày 04/12/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắc C/O mẫu JV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O số tham chiếu 120098267178801909 ngày 15/11/2012:

Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với cơ quan cấp để xác minh tính xác thực của C/O và có hướng dẫn xử lý sau:

2. Về cách thức từ chối C/O mẫu JV:

Quy chế xuất xứ trong Hiệp định VJEPA không có quy định cụ thể về cách thức từ chối C/O. Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 7 (về mẫu C/O form JV) Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 của Bộ Công Thương, ô số 8 của C/O có thể ghi các nội dung ghi chú khác. Do vậy, trong trường hợp C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi, cơ quan Hải quan có thể thực hiện từ chối C/O bằng cách ghi thông báo và lý do từ chối C/O, ký tên, đóng dấu công chức kiểm tra C/O vào ô số 8 (Remarks), hướng dẫn doanh nghiệp gửi lại cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để xử lý theo quy định của Hiệp định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Bộ Công Thương (Vụ XNK-để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 35/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu JV do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.735
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49