Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 35/KTNN-TH về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 35/KTNN-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Minh Giang
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KTNN-TH
V/v: thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 785/BTC-TCQH ngày 19/12/2012 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí, Kiểm toán Nhà nước có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Hải quan năm 2001 giải thích từ ngữ: "Hàng hóa bao gồm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam của người xuất cảnh, nhập cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kim khí quý, đá quý, cổ vật, văn hóa phẩm, bưu phẩm, các tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan." và hàng hóa nhập khẩu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (trừ các đối tượng được quy định cụ thể không chịu thuế) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, theo Kiểm toán Nhà nước, cụm từ "thuế hải quan" bao gồm: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động chính của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro phù hợp với Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga năm 2010 quy định: "Trách nhiệm và bảo đảm của Bên Việt Nam: Để tạo điều kiện bảo đảm hoạt động của Liên doanh có hiệu quả, Bên Việt Nam cam kết như sau: Miễn cho Liên doanh thuế Hải quan trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư dùng cho hoạt động chính của Liên doanh. Trong trường hợp chuyển nhượng các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư nêu trên tại thị trường nội địa phải chịu thuế hải quan và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật CHXHCN Việt Nam".

Kiểm toán Nhà nước trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng;
- Phó Tổng KTNN Nguyễn Quanh Thành;
- Vụ Tổng hợp;
- Lưu: Văn thư.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 35/KTNN-TH về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.833
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202