Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 35/GSQL-GQ2 năm 2017 về chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 35/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/GSQL-GQ2
V/v chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và TM TNG.
(434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 1935/CV-TNG ngày 22/12/2016 của Công ty CP Đầu tư và TM TNG về việc hướng dẫn khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phn hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cu của bên đặt gia công đ hưởng thù lao”;

Căn cứ Khoản 2 Điều 181 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định quyn và nghĩa vụ của bên đặt gia công Nhn lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh hợp đng gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy về nguyên tắc thì nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công thuộc quyn sở hữu và định đoạt của bên đặt gia công. Do công văn Công ty chưa nêu rõ vụ việc và không có hồ sơ kèm theo nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn. Đ nghị Công ty làm rõ kèm hồ sơ và làm việc với đơn vị hải quan trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 35/GSQL-GQ2 năm 2017 về chuyển tiêu thụ nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49