Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 349/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 25/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2961/HQHCM-TXNK ngày 12/10/2020 và công văn số 3868/HQHCM-TXNK ngày 31/12/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý nợ thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ cảng Sài Gòn, số tiền là: 33.319.188.943 đồng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 597 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra: “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì quyền yêu cầu người có li trong việc gây ra thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền quy định của pháp luật”.

Căn cứ Quyết định đình chỉ vụ án số 22/VKSTC-V1B ngày 24/10/2007 của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao: “các bị can kinh doanh cho Công ty, mọi hoạt động thu, chi, lỗ, lãi đều hạch toán vào Công ty không chiếm hưởng cá nhân”.

Căn c Quyết định đình chỉ vụ án số 23/VKSTC-V1B, số 24/VKSTC-V1B, s 25/VKSTC-V1B ngày 24/10/2007: “bị can kinh doanh cho Công ty, không chiếm hưởng cá nhân”.

Việc kinh doanh bán hàng miễn thuế là loại hình kinh doanh có điều kiện, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán hàng miễn thuế, nên việc bán hàng miễn thuế không đúng đối tượng bị truy thu thuế thì pháp nhân là Công ty phải chịu trách nhiệm nộp khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (để b/cáo);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK (để b/cáo);
- Cục GSQL về HQ (để ph/hợp);
- Vụ Pháp chế (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183