Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 349/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện áp dụng tạm thời các phụ lục CITES Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 349/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/GSQL-GQ1
V/v thực hiện áp dụng tạm thời các phụ lục CITES.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 119/HQTN-NV ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc áp dụng tạm thời Phụ lục CITES, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 thì chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Theo thông báo của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tại công văn số 375/CTVN-ĐVHD ngày 27/12/2016 việc thực hiện theo Phụ lục CITES mới áp dụng kể từ ngày 02/01/2017 cho tới khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ nội dung công văn số 375/CTVN-ĐVHD dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 349/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện áp dụng tạm thời các phụ lục CITES Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


592

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196