Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3489/TCHQ-TXNK năm 2017 về áp dụng thuế suất mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3489/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3489/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất mặt hàng đường nhập khẩu t Lào

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 569/HQQNa-NV ngày 23/05/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tiếp tục phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam Giang về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khu đối với mặt hàng đường từ Lào. Về vn đ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/5/2017, Bộ Tài chính có công văn số 6836/BTC-CST trả lời Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam Giang, theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hưng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 3386/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn Phòng Chính phủ;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (để ph/hợp);
- Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nam Giang (đ/c: thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, H. Nam Giang, T. Quảng Nam, thay trả lời công văn số 005/CV-HNG/2017 ngày 03/5/2017);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3489/TCHQ-TXNK năm 2017 về áp dụng thuế suất mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85