Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với lô hàng xe Bus của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu

Số hiệu: 3479/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3479/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô Bus nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số: 2432/HQTP-TGTT ngày 17/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với lô hàng xe Bus của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu tại tờ khai số: 129/NKDÔ.KV3.1 ngày 15/12/2006; số: 198/NKDÔ.KV3.1 ngày 09/3/2006. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế;

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Sau khi xem xét hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các thông tin dữ liệu hiện có, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 1172/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2006 theo đó: Hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 107/HQTP-GTT-GQKN ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đồng thời yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá tính thuế trên cơ sở các thông tin dữ liệu về lô hàng giống hệt, tương tự nhập khẩu cùng thời điểm do Tổng cục cung cấp.

Tại thời điểm hiện nay, giá tính thuế mặt hàng xe Bus từ 42 chỗ đến 46 chỗ áp dụng tại các Cục Hải quan địa phương khác giao động từ 32.400 USD/c đến 32.500 USD/c, việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định giá đối với mặt hàng xe Bus do Công ty Việt Uy nhập khẩu trên cơ sở thu thập các dữ liệu từ nhiều nguồn là hợp lý nhưng chưa đúng với trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế, chưa phù hợp với mức giá chung đã được xác định tại các địa phương khác.

Do vậy, để đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá chung giữa các địa phương, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng nội dung của quyết định số 1172/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2006 của Tổng cục Hải quan, nếu vẫn còn nghi ngờ thì chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan kèm theo các cơ sở nghi vấn.

 Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với lô hàng xe Bus của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69