Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3474 TCHQ/KTTT ngày 23/07/2002 của Tổng cục Hải quan về việc miễn phạt chậm nộp và làm thủ tục XNK hàng hoá

Số hiệu: 3474TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 23/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số 3474 TCHQ/KTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2002

 

V/v: miễn phạt chậm nộp và làm T.tục XNK hàng hóa

Kính gửi:   Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Công ty Xăng dầu hàng không

 

Trả lời công văn số 744/XDHK ngày 19/7/2002 của Công ty xăng dầu hàng không về việc miễn phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tính phạt cho Công ty có sự áp dụng khác nhau về thời điểm tính thuế theo quy định tại Thông tư 05 và Thông tư 04, nên dẫn đến việc tính thuế không thống nhất đối với các lô hàng của Công ty và xin được XNK hàng hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.

- Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tính lại phạt chậm nộp của từng tờ khai chuyển đổi loại hình cho Công ty.

- Trên cơ sở các công văn hướng dẫn đã áp dụng thời điểm tính thuế khác nhau, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét hồ sơ và các chứng từ có liên quan nếu phù hợp với điểm 3 mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về xóa nợ thuế và các khoản phạt thì giải quyết khiếu nại cho Công ty đúng theo quy định hiện hành.

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết, Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh XNK, Tổng cục đồng ý tạm thời chưa cưỡng chế làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/8/2002 đối với số nợ phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Các lô hàng phát sinh phải hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện nhập khẩu và không được để phát sinh nợ mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu để được xem xét giải quyết.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK

 

Hỏa Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3474 TCHQ/KTTT ngày 23/07/2002 của Tổng cục Hải quan về việc miễn phạt chậm nộp và làm thủ tục XNK hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161