Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3473/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 3473/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3473/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế  

Hà nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH 3M Việt Nam
(79B Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) 

Trả lời công văn số 0506 ngày 05/06/2006 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về xin thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng quản lý nợ thuế theo tờ khai, và mạng quản lý rủi ro đến ngày 28/07/2006 Công ty TNHH 3M Việt Nam hiện còn nợ thuế quá hạn 21tờ khai và đã từng nợ thuế quá hạn 36 tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điểm 2.2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, về tiêu chí Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan trong đó quy định: trong thời gian 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu không nợ thuế quá 90 ngày; Do Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày nên các lô hàng tiếp theo Công ty đã không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty đã nộp thuế đúng hạn hoặc quá hạn nhưng không quá 90 ngày, căn cứ công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan đề nghị công ty xuất trình các chứng từ nộp tiền với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nếu các tờ khai trên doanh nghiệp không có phát sinh nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 3M Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3473/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.3.10