Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3461/UBND-KTTH năm 2013 quy định khu vực xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 3461/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3461/UBND-KTTH
V/v quy định khu vực xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan.

 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18/02/2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất một số loại hàng hóa và văn bản số 8439/BCT-XNK ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương về việc quy hoạch khu vực kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh. Để có cơ sở, trước khi quyết định các khu vực cho phép xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. UBND tỉnh Hà Giang đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thỏa thuận về các khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến cho phép xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh theo danh sách dưới đây:

1. Tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ

a) Tại cửa khẩu chính Thanh Thủy nằm trong khu KTCK Thanh Thủy.

- Tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Thanh Thủy.

- Tại khu vực mốc 238, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên.

b) Tại 03 cửa khẩu phụ

- Khu vực cửa khẩu Xín Mần (mốc 198), huyện Xín Mần

- Khu vực cửa khẩu Phó Bảng (mốc 394), huyện Đồng Văn.

- Khu vực cửa khẩu Săm Pun (mốc 456), huyện Mèo Vạc.

2. Tại các đường qua lại biên giới tạm thời (lối mở)

- Khu vực mốc 358, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh.

- Khu vực mốc 325, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ.

- Khu vực mốc 504, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

- Khu vực mốc 227, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì.

- Khu vực mốc 219, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì.

Hiện tại các khu vực này, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực nêu trên. Trong đó, có khu vực đất dành cho hoạt động thương mại - dịch vụ. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu (01 cửa khẩu chính và 03 cửa khẩu phụ) đã được bố trí đủ các lực lượng chức năng nhằm phục vụ và đáp ứng được các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa. Các lối mở (đã có lực lượng biên phòng) sẽ được đầu tư vào giai đoạn sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thỏa thuận để địa phương chỉ đạo triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TTr UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh
- Lưu: VT, CVKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3461/UBND-KTTH năm 2013 quy định khu vực xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168