Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3461TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3461TCHQ/GSQL
V/v: phân loại phụ tùng thang máy

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật và xuất nhập khẩu

Trả lời công văn số 136/Cty (không ghi ngày tháng) của Công ty đề nghị xem xét việc phân loại phụ tùng thang máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan có công văn 2267/TCHQ/GSQL ngày 14.6.2005, hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố phân loại phụ tùng thang máy. Căn cứ công văn hướng dẫn trên thì phụ tùng thang máy được phân loại như sau:

Đối với các bộ phận thang máy phù hợp chỉ để sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho thang máy và không phù hợp để sử dụng cho thang máy khác (kể cả các bộ phận đã được ghi tại nhóm khác) thì được phân loại vào nhóm 8431: phụ tùng thang máy (ví dụ: máy kéo thang máy, đường ray dẫn hướng thang máy, thiết bị an toàn dùng cho thang máy...).

Đề nghị Công ty liên hệ với Hải quan cửa khẩu nơi hàng nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (02)

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3461 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại phụ tùng thang máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.706

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!