Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3454/TCHQ-GSQL 2021 hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Số hiệu: 3454/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Duy Tám
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 576/HQQT-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo thông tin hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ hồ sơ liên quan, thực hiện điều tra, xác minh thông tin, xác định hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng là vi phạm hành chính hay hình sự để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng được phép thông quan phần hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đáp ứng quy định của pháp luật thì hướng dẫn doanh nghiệp khai bổ sung sau thông quan tờ khai số 103780150611/A11 chỉ bao gồm lượng hàng hóa được phép thông quan. Việc khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thông tin khai bổ sung tờ khai, trường hợp đủ cơ sở xác định nội dung khai bổ sung là phù hợp thì xem xét giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3454/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


931

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!