Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 345/VPCP-V.I ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu 70 máy trò chơi điện tử của Công ty Hoàng Gia

Số hiệu: 345/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345/VPCP-V.I
V/v nhập khẩu 70 máy trò chơi điện tử của Công ty Hoàng Gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Thương mại
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 1850/UB ngày 31 tháng 10 năm 2003); ý kiến của Bộ Thương mại (Công văn số 5363/TM-ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2003) và kiến nghị của Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia (Công văn số 168 KT/QTHG ngày 2 tháng 12 năm 2003) về việc nhập khẩu 70 máy trò chơi điện tử đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:

- Đồng ý với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thương mại  tại các Báo cáo nêu trên. Cho phép Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia được nhập khẩu 70 máy trò chơi điện tử theo đúng điều kiện của Bộ Thương mại tại Công văn số 5363/TM-ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2003; xử phạt đối với vi phạm hành chính của Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cơ quan chức năng trong việc xử lý thủ tục nhập khẩu lô hàng trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia biết, thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 345/VPCP-V.I ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu 70 máy trò chơi điện tử của Công ty Hoàng Gia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123