Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3434TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3434 TCHQ/GSQL
V/v Xuất khẩu quặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

Trả lời công văn số 877/HQNA-VP ngày 24/8/2005 của Cục Hải quan Nghệ An xin ý kiến về việc xuất khẩu quặng sắt của Công ty cổ phần Đồng Tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An thì quặng xuất khẩu của Công ty Đồng Tiên đã qua sơ tuyển và được rửa sạch có hàm lượng Fe > 55%, như vậy theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-BCN ngày 27/4/2001 của Bộ Công nghiệp thì quặng sắt của Công ty đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Bộ Công nghiệp cũng có văn bản số 1861/CV-CLH ngày 12/4/2005 gửi Công ty đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan để giải quyết thủ tục xuất khẩu theo Thông tư số 02.

Yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An làm thủ tục xuất khẩu quặng cho Công ty theo đúng quy định.

(Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 02/08/2005 của Bộ Công nghiệp có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày 17/8/2005, ngày đăng Công báo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (2b).

  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3434TCHQ/GSQL ngày 28/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc việc xuất khẩu quặng sắt của Công ty cổ phần Đồng Tiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!