Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3434/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định trước trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3434/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3434/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas)
(Đ/c: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan số 01/2015/CV ngày 03/4/2015 của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) (Công ty) về việc đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước trị giá hải quan đối với một số mặt hàng rượu nhập khẩu, xuất xứ của Anh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần xác định trước trị giá hải quan hàng hóa lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà người khai hải quan đang thực hiện hoặc hàng hóa có tính chất đơn chiếc hoặc không có tính phổ biến hoặc không có hàng hóa giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

Sau khi xem xét nội dung kê khai của Công ty tại Đơn đề nghị xác định trước và đối chiếu với quy định nêu trên thì Tổng cục Hải quan nhận thấy hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá hải quan của mặt hàng rượu nhập khẩu của Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để được xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:

- Không phải là lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu;

- Không có sự thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà tổ chức, cá nhân đang thực hiện;

- Có tính phổ biến;

- Có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

Do vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước trị giá hải quan của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) theo đơn đề nghị nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK -TG (Linh- 3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3434/TCHQ-TXNK năm 2015 xác định trước trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123