Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 342/TCHQ-KTTT ngày 02/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế hàng xuất khẩu bị trả lại

Số hiệu: 342/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 02/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 342/TCHQ-KTTT
V/v thuế hàng xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Công ty TNHH chế biến nông hải sản Hoà Phát
(Thôn Phước Tường, xã Hoà Phát, Hào Vang, TP. Đà Nẵng)
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 27 CV/HP ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Công ty TNHH Chế biến nông hải sản Hoà Phát về việc đề nghị không thu thuế hàng nhập khẩu bị trả về. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1 k Mục 1 Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp lô hàng cá nục heo của Công ty xuất khẩu theo tờ khai hải quan hàng xuất khẩu số 4842 XK/KD/KV3-2 ngày 30 tháng 8 năm 2002 được nhập khẩu trở lại theo tờ khai hải quan hàng nhập khẩu số 1708/NK/KD/KV3-2 ngày 13 tháng 10 năm 2003 không đủ điều kiện để không thu thuế nhập khẩu vì thời điểm nhập khẩu trở lại quá thời hạn là 1 tháng 13 ngày so với quy định. Đề nghị Công ty thực hiện theo giấy thông báo thuế số 17082/TBT ngày 20 tháng 10 năm 2003 của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và phối hợp với Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 342/TCHQ-KTTT ngày 02/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế hàng xuất khẩu bị trả lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123