Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3409/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3409/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3409/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Chutex
(Đ/c: số 18 đường Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.)

Trả lời công văn số 044/CV-CT ngày 05/10/2018 của Công ty TNHH Quốc tế Chutex về việc nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng hóa xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 34 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

“1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khu, hàng chế xuất gồm:

...e) Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu...”

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu áo mẫu phục vụ gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quản lý như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công. Vì vậy, Công ty có trách nhiệm theo dõi, quản lý hàng mẫu nhập khẩu theo tại Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014, Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Về chính sách thuế, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2018 của Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp Công ty thay đổi mục đích sử dụng hàng mẫu nhập khẩu phục vụ gia công thì phải thực hiện đầy đủ thủ tục và chính sách thuế theo quy định của pháp luật. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đ được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3409/GSQL-GQ2 năm 2018 về nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179