Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3408/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục gia công hàng hóa có chỉ định giao nhận hàng tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3408/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP ô tô An Thái Coneco.
(Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Bùi Kiện, Thái Bình)

Trả li công văn s 1018-CONECO/GSHQ ngày 16/10/2018 của Công ty CP ô tô An Thái Coneco về việc hướng dẫn thủ tục gia công hàng hóa có chỉ định giao nhận hàng tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ thì thương nhân được nhận gia công hàng hóa hp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng nhận gia công sau khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép theo trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định. Đối với hàng hóa thuộc danh Mục đầu tư kinh doanh có Điều kiện, chỉ các thương nhân đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công xuất khẩu cho nước ngoài.

Như vậy, để thực hiện gia công 02 xe sát xi MAN đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa đối chiếu với quy định nêu trên và các quy định quản lý hàng hóa có liên quan để thực hiện hợp đồng gia công. Trường hợp được nhận gia công cho thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam và thương nhân nước ngoài chỉ định nhận nguyên liệu, vật tư gia công tại kho ngoại quan từ một doanh nghiệp khác tại Việt Nam, Công ty căn cứ hợp đồng gia công/phụ lục hợp đồng gia công có chỉ định nhận nguyên liệu, vật tư gia công từ kho ngoại quan và quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công cho thương nhân nước ngoài được quy định tại các Điều 55, Điều 56, Điều 58, Điều 60, Điều 61, Điều 64, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 35, khoản 36, khoản 38, khoản 39, khoản 40, khoản 42, khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty CP ô tô An Thái Coneco biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;

- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3408/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục gia công hàng hóa có chỉ định giao nhận hàng tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57