Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3392/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng pin

Số hiệu: 3392/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình.
(Đ/c: 65 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/CV-ĐATH ngày 05/5/2017 của Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình (Công ty) kiến nghị về mã số của mặt hàng pin. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3366/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2015 về việc phân loại hàng hóa. Điểm 2 công văn nêu trên đã giải thích về việc phân loại mặt hàng pin cho máy ảnh có thể sạc lại, được sử dụng để lưu trữ điện và cung cấp khi có yêu cầu, được phân loại như ắc quy điện, thuộc nhóm 85.07, mã số chi tiết tùy theo thành phần cấu tạo của pin, mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Công ty xác định hàng hóa thực tế tại 03 tờ khai số 100363282240/A11/01B3 ngày 13/4/2015, s100484714261/A11/01B3 ngày 21/7/2015, số 101270681300/A11/01B3 ngày 20/2/2017 làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, nếu được xác định là pin sạc Lithium (có thể sạc lại) đ lưu trữ điện và cung cấp điện khi có yêu cầu thì thuộc nhóm 85.07, phân nhóm 8507.60 - Bằng ion liti, mã số 8507.60.90 - - Loại khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3392/TCHQ-TXNK ngày 23/05/2017 về phân loại mặt hàng pin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!