Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3386/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3386/TCHQ-KTTT
v/v xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu đã qua tái xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT
(89 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2277/FPT-XNK ngày 12/7/2005 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng thẻ bảo hành nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 529/NKD-NB ngày 22/5/2003, do không đúng mã cốt, phải tái xuất theo tờ khai hàng xuất khẩu số 646/XKD-NB ngày 28/10/2004. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.9, mục I phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Trường hợp lô hàng nhập khẩu nhưng buộc phải tái xuất do không đúng mã cốt của Công ty không đủ cơ sở xem xét hoàn lại thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành do trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu Công ty không khai báo hàng hóa xuất khẩu tờ khai hàng hóa nhập khẩu nào do vậy tại phần kiểm tra của Hải quan đã không có xác nhận hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT được biết.

Nơi nhận
Như trên
Lưu VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3386/TCHQ-KTTT ngày 23/08/2005 về việc xin hoàn thuế đối với lô hàng thẻ bảo hành nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!