Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3378/TCT-KK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3378/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3378/TCT-KK
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 3870/CT-KTT2 ngày 10/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc tính thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần vật liệu tự dính Việt Nam bị khách hàng trả lại hàng hóa xuất khẩu bị lỗi, Công ty không làm thủ tục nhập khẩu hàng bị lỗi về lại Việt Nam mà thông qua đại lý tại nước ngoài làm trung gian bán lại hàng bị lỗi nêu trên cho khách hàng thứ hai khác quốc gia với khách hàng ban đầu thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên để kiểm tra, nếu hàng hóa xuất khẩu của Công ty cphần vật liệu tự dính Việt Nam đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với lô hàng xuất khẩu bị lỗi nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- C
ác Vụ (TCT): CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3378/TCT-KK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


202
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70