Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3355/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 07 năm 2003 của Bộ Tài chinh - Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu vỏ container

Số hiệu: 3355/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 15/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3355/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu vỏ container

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời Công điện số 114/PNV-Th ngày 26/5/2003 của đơn vị về việc xử lý thuế nhập khẩu 02 lô hàng vỏ Container thuộc các tờ khai số 535/NKD/KVIII ngày 16/1/2003, số 1404/NKD/KVIII ngày 14/2/2003 tại Chi cục cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 02/11/2001 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 115/2002/TT-BTC ngày 24/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Đối chiếu các hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp kèm công văn số 276/VTC-BĐ ngày 03/3/2003 (công văn số 223/CNT/KD-ĐN ngày 16/1/2003 của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, số 329/CV-KHĐT ngày 24/1/2003 của Bộ Công nghiệp) với các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên của Chính phủ và Bộ Tài chính thì:

Các lô hàng nhập khẩu thuộc 02 tờ khai hải quan dẫn trên không đủ điều kiện áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Công văn này thay thế công văn số 1352/TCHQ-KTTT ngày 02/4/2003 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị biết và tổ chức thực hiện đúng quy định.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3355/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 07 năm 2003 của Bộ Tài chinh - Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu vỏ container

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status