Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3344/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3344/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp công văn số 1073/HQQN-NV ngày 20/07/2005 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ đưa vào văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Trước mắt, Tổng cục đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh về việc quản lý xe ôtô khách xuất nhập cảnh hoạt động chuyên tuyến Nam Ninh (Bắc Hải – Trung Quốc) - Hạ Long (Quảng Ninh), cụ thể:

- Hải quan cửa khẩu mở sổ theo dõi riêng theo mẫu qui định (cột/mục 11 & 12 của sổ ghi số lượng hành khách chuyên chở, quốc tịch).

- Nếu lái xe là người Việt Nam thì chỉ lái xe ký vào sổ theo dõi, còn nếu là người Trung Quốc thì cả lái xe và hướng dẫn viên du lịch đều ký vào sổ theo dõi;

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3344/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan quản lý xe ôtô khách xuất nhập cảnh chuyên tuyến Hạ Long-Nam Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!