Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3343/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3343/TCHQ-GSQL
V/v: quản lý xe ôtô tạm nhập

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh biên giới Đường bộ
(Trung Quốc, Lào, CamPuChia)


Vấn đề quản lý xe ôtô tạm nhập, Tổng cục Hải quan sẽ đưa vào văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Trước mắt, Tổng cục tạm thời hướng dẫn thực hiện như sau:

- Yêu cầu lái xe khai rõ cửa khẩu tái xuất và thời gian tái xuất vào cột tên hàng - mục 7 tờ khi HQ/2002/01-PTVT;

- Trường hợp cửa khẩu tái xuất khác cửa khẩu tạm nhập thì:

+ Hải quan cửa khẩu tạm nhập thông báo cho Hải quan cửa khẩu tái xuất ngay sau khi quyết định cho phương tiện thông quan (fax tờ khai tạm nhập).

+ Hải quan cửa khẩu tái xuất thông báo cho Hải quan cửa khẩu tạm nhập ngày sau khi phương tiện tái xuất (fax tờ khai tái xuất), để thanh khoản hồ sơ.

Nếu quá thời hạn tạm nhập mà phương tiện chưa làm thủ tục tái xuất thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày quá hạn Hải quan cửa khẩu tái xuất thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan cửa khẩu tạm nhập biết để điều tra xử lý, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục ĐTCBL, Vụ GSQL) và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh trên đây biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an, GTVT (để biết
và phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- LĐ. Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VT, GQ (03b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3343/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc quản lý xe ôtô tạm nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!