Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 334/TCHQ-KTTT về việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 334/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 24/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 334/TCHQ-KTTT
V/v: áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 12/1/2000, Chính phủ có công văn số 05/CP-KTTH đồng ý tiếp tục gia hạn chế độ tối huệ quốc áp dụng đối với hàng hóa có xuất xứ từ Hoa kỳ nhập khẩu vào Việt Nam trong thời gian đàm phán tiếp Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tính và thu thuế nhập khẩu theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các lô hàng có xuất xứ Hoa kỳ nhập khẩu vào Việt Nam, có tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2000 cho đến khi có chỉ đạo mới của Chính phủ.

Công văn này thay thế công văn 24/TCHQ-KTTT ngày 4/1/2000 của Tổng cục Hải quan. Các trường hợp đã tính thuế theo mức thuế suất thông thường đối với hàng hóa thuộc đối tượng trên thì tiến hành điều chỉnh lại số thuế phải nộp cho Doanh nghiệp.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/c)
- Cục GSQL
- Lưu VT, KTTT, PT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 334/TCHQ-KTTT về việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.704
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219