Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3328/BTC-CST hướng dẫn thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3328/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3328/BTC-CST
V/v hướng dẫn thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7814/VPCP-KTTH ngày 4/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Căn cứ ý kiến của Đoàn kiểm tra theo Biên bản kiểm tra, ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 117/HQHCM-TXNK ngày 13/01/2012 và ý kiến của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu đối với lô hàng ống gang nhập khẩu để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (MST: 0301899038) nhưng do gặp khó khăn khách quan nên không đưa vào sử dụng được như sau: Được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1% theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty và các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan, Cục Thuế TP. HCM;
- TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3328/BTC-CST hướng dẫn thuế nhập khẩu ống gang cầu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155