Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3326/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 3326/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Chiếu Sáng Thăng Long.
(Đc: Số 1, Ngách 205/196/7 Đường Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2018/1210-TL/TCHQ ngày 12/10/2018 của Công ty TNHH Thiết bị Chiếu sáng Thăng Long về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E183301R07060001, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc trang 1 của C/O mẫu E không có số tham chiếu C/O là không cấp đúng quy định tại Điều 8 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, cơ quan Hải quan không có căn cứ để chấp nhận C/O mẫu E dẫn trên.

Về vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 2832/GSQL-GQ4 ngày 12/9/2018.

2. Về việc sửa đổi C/O mẫu E đã được quy định tại Điều 10 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, đối với C/O mẫu E bị cơ quan hải quan từ chối, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan cấp C/O mẫu E của Trung Quốc để được sửa đổi C/O mẫu E trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3326/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.696
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254