Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3318/HQHCM-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Mỹ
Ngày ban hành: 11/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/HQHCM-GSQL
V/v kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khu Kỹ Nghệ Chế Xuất Việt Nhật
Địa chỉ: Lô D6, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 582020/CV-KHTK/VP ngày 07/11/2020 của Công ty TNHH MTV Khu Kỹ Nghệ Chế Xuất Việt Nhật về việc kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất. Cục Hải quan TP. Hô Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 102 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về “Địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy”. Theo đó, “Doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy, kèm sơ đthiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa gửi Cục Hải quan nơi có công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy”.

Do đó, để địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất của Công ty được công nhận theo quy định, đề nghị Công ty bổ sung sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp cho Công ty TNHH MTV Khu Kỹ Nghệ Chế Xuất Việt Nhật biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL
(3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

Lê Xuân Mỹ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3318/HQHCM-GSQL ngày 11/11/2020 về kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


208

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214